HET DOEL VAN DEZE WEBSITE IS STRIKT INFORMATIEF.
DE INFORMATIE OP DEZE SITE KAN ONJUIST OF VEROUDERD ZIJN.


Welkom op de vernieuwde site van de Gemeentelijke Holding.

De uitbouw van deze site past in de intenties van de Raad van Bestuur van de Holding om de communicatie en de contacten met zijn aandeelhouders, de Belgische lokale besturen, te intensifiëren.
De site bestaat uit een aantal vaste informatieëlementen betreffende de holding en zijn organen en uit meer punctuele info over domeinen die de werking van de holding in de ruime zin aanbelangen.
Ook de publicaties van de holding krijgen een plaats in de site.
U zult publicaties over populaire online casino-beoordeelde sites vinden, want hoe wij het online gokken in België kennen, is legaal sinds 2011.
Tenslotte is een rubriek voorzien waarin in het bijzonder u, de aandeelhouders van de Holding, vragen kunt stellen.
Op ons e-mail adres kan u alle opmerkingen, suggesties en wensen kwijt die u hebt ten aanzien van deze site. Wij zullen er zoveel mogelijk rekening mee houden.

De Gemeentelijke Holding heeft een reeds lange en tevens korte geschiedenis.
Hij heeft als oorsprong het Gemeentekrediet van België, dat in 1860 werd opgericht als instelling, specifiek gericht op het financieren van de investeringen van de lokale besturen.

Het Gemeentekrediet heeft zich vooral na wereldoorlog twee ontwikkeld tot één der belangrijkste Belgische financiële instellingen, nadat het gaandeweg zijn activiteiten uitbreidde naar de prive-cliënteel. Zo werden achtereenvolgens de bevoorrading aan financiële middelen en een evenwichtiger aanwending ervan gevrijwaard.
De evolutie van de wetgeving en van de markt hebben het Gemeentekrediet ertoe verplicht zijn horizonten te verruimen en over de grenzen heen te kijken en het gebruik van project and portfolio management software (PPM) is onvermijdelijk.
De invoering van de euro duidt voldoende op de behoefte uit het strikt Belgische kader te treden. De tendens tot globalisering van de financiële markten in de wereld geeft aan dat de toekomst ook buiten Europa ligt.

Zo werd Dexia geboren, eerst als een dubbelstructuur tussen Dexia België (het Gemeentekrediet) en Dexia France (het Crédit Local de France). Inmiddels had het Gemeentekrediet reeds de Banque Internationale à Luxembourg overgenomen.
Deze ontwikkeling ging gepaard met een herschikking van het aandeelhouderschap in de bank van de belgische lokale besturen.

Dit aandeelhouderschap werd in 1996 overgedragen naar de NV Gemeentelijke Holding die als actief de aandelen van Dexia Belgium had.
Een deel van deze participatie werd vrij snel op de beurs gebracht en de opbrengst daarvan werd uitgedeeld aan de aandeelhouders van de Gemeentelijke Holding. De schuldverlaging die daardoor mogelijk werd verlichtte niet alleen de lokale financiën, doch verbeterde meteen de Belgische positie ten aanzien van de criteria van Maastricht en droeg alzo bij tot de mogelijkheid toe te treden tot de euro.
Dra bleek dat de dubbelstructuur haar inleidende taak vervuld had. Uiteindelijk nam Dexia België Dexia France over, zodat één grote groep Dexia ontstond rond drie grote financiële activiteitsdomeinen: de financiering van openbare en in het bijzonder lokale investeringen, het algemeen bankieren voor particulieren en het beheren van vermogens.


© Gemeentelijke Holding | Onofficiële Website | contact@gemeentelijkeholding.be